Studnie głębinowe wiercone, otwory depresyjne, otwory geotechniczne, sondowania terenu, kopanie
Wiertnica URB 2.5 A

    Niektóre nasze dotychczasowe prace:

  • kilka studni głębinowych dla zakładów produkcji spożywczej JAMAR w Albertowie

  • kilka studni głębinowych dla betoniarni WŁODAR w Częstochowie

  • wykonanie piezometrów dla sieci monitoringu zalewu w Lelowie dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

  • wykonanie piezometrów dla monitoringu lokalnego na terenie Kombinatu Koksownia Nowa w Częstochowie

  • wykonanie piezometrów dla monitoringu lokalnego w Dąbrowie Górniczej dla spalarni LOBBE

  • rozpoznanie złóż w Kopalni Dolomitów Nowa Wioska k/Siewierza

  • ujęcie wody dla miejscowości Parzymiechy

  • i wiele innych...

Zadzwoń do nas 603 090 872
Wiertnica ŁBU
Wszelkie prawa zastrzeżone